Tản mạn nước Đức

Sang Đức là một quyết định mới mẻ và đem lại nhiều điều khó quên cho mình. Đồng thời cũng có thêm thứ để tán dóc nữa: cuộc sống, con người, ngôn ngữ, ... Nói chung cứ hứng lên thích viết gì thì viết.